Hur Vet En Bensinpump När Min Tank Är Full?

Denna mekanism har funnits länge, så det är säkert att säga att det inte finns en miniatyrkamera inuti munstycket anslutet till en mikroprocessor. Det är rent mekaniskt – och genialt.

Nära munstycksspetsen finns ett litet hål, och ett litet rör leder tillbaka från hålet in i handtaget. Sug påförs på detta rör med hjälp av en venturi. När tanken inte är full, dras luft genom hålet genom vakuumet och luften flyter lätt. När bensin i tanken stiger tillräckligt högt för att blockera hålet, avkänner en mekanisk koppling i handtaget förändringen i sug och vänder munstycket av.

Här är ett sätt att tänka på det – du har ett litet rör med sug som appliceras i ena änden och luft flyter lätt genom röret. Om du fäster rörets fria ände i ett glas vatten, behövs mycket mer sug, så att ett vakuum utvecklas mitt i röret. Det vakuumet kan användas för att vända en spak som stänger av munstycket.

Nästa gång du fyller din tank, leta efter detta hål antingen på insidan eller utsidan av spetsen.