Blodtryckstester: Elektrokardiogram

Ett elektrokardiogram kallas också EKG eller EKG. Det är en grafisk registrering av hjärtans elektriska aktivitet. Sjukvårdsleverantörer använder det för att diagnostisera koronar hjärtsjukdom. De kan också använda ett EKG för att övervaka hur väl hjärtmedicinering fungerar.

Hur görs detta test?

Ett EKG erhålls medan du ligger. Det tar vanligtvis cirka 5 minuter. Det är ett smärtfritt förfarande. Så här utförs testet.

  • Tekniker kommer att rengöra platser på din kropp där elektroder kommer att fästas. Tekniker kan också raka dessa områden.
  • Tekniker kommer att fästa cirka 12 elektroder på dina armar, ben och bröst.
  • En maskin registrerar hjärtans elektriska aktivitet i vila.